Kredyty na auto - Raty - RCI Banque

KREDYT STANDARDOWY - PŁATNOŚĆ W RATACH

Pozwala dopasować wysokość raty miesięcznej do domowego budżetu, w zależności od poziomu wpłaty własnej, wybranego modelu samochodu Dacia i okresu kredytowania. Jest to kredyt o klasycznym systemie spłat rat miesięcznych i okresie kredytowania samochodu nawet do 96 miesięcy (8 lat).

 

Kredyt Standardowy oferowany przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce przeznaczony jest dla osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, uzyskujących dochody z tytułu renty lub emerytury, z prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania wolnego zawodu, na zakup nowych samochodów Dacia w Sieci Autoryzowanych Partnerów Dacii.
• Okres kredytowania do 8 lat.
• Minimalny wkład własny od 0%.
• Stała stopa procentowa.
• Spłata kredytu wraz z odsetkami w równych, miesięcznych ratach.
• Minimalna kwota kredytu wynosi 30% od ceny samochodu
• Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Klienta i wartości przedmiotu kredytowania.
• Kredytowana prowizja bankowa.
• Kredytowane ubezpieczenie kredytobiorcy „RCI Bezpieczny Kredyt".
• Do umowy o kredyt niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia auto casco kredytowanego pojazdu.

Dokumenty niezbędne do uzyskania kredytu

1. Dowód osobisty lub paszport i prawo jazdy.
2. Dokument potwierdzający źródło i wysokość średnich dochodów netto z 3 ostatnich miesięcy.

Minimum zabezpieczeń

1. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej autocasco.
2. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na życie
3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie pod warunkiem zawieszającym.
4. Brak przewłaszczenia połówkowego (przewłaszczenie na współwłasność Banku przy wpłatach własnych od 10% przedmiotu finansowania i okresie finansowania do 48 miesięcy).

Dodatkowe elementy, które możemy kredytować

1. Dodatkowe wyposażenie montowane przy sprzedaży samochodu.
2. Ubezpieczenie komunikacyjne w Programie Dacia-Allianz lub Dacia-PZU.
3. Ubezpieczenie kredytobiorcy „RCI Bezpieczny Kredyt”.
4. Przedłużoną gwarancję Formuła Non Stop.
5. Ubezpieczenie utraty wartości pojazdu – GAP.

Szczegółowych informacji udzielają Autoryzowani Partnerzy Dacii.

Kredyt oferowany jest przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i dostępny u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. RCI Banque S.A. jest instytucją kredytową utworzoną za zezwoleniem właściwych władz nadzorczych Republiki Francuskiej i mającą swoją siedzibę we Francji. Działalność RCI Banque S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzona jest przez oddział instytucji kredytowej i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie przewidzianym przez Prawo Bankowe (zgodnie z art.141c ust. 2 oraz 141a ust. 2), a w pozostałym zakresie przez właściwe władze nadzorcze Francji.

Powyższe dane służą celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

ZNAJDŹ DEALERA

Wypełnij formularz kontaktowy