Informacje prawne - RCI Banque

INFORMACJE PRAWNE

Podmiot odpowiedzialny

Właścicielem serwisu www.daciafinansowanie.pl (dalej jako „serwis”) jest RCI Banque S.A. z siedzibą w Paryżu (Republika Francuska) – zwany dalej „właścicielem serwisu”.

Właścicielowi przysługują wszelkie prawa do niniejszego serwisu. © Copyright 2013 RCI Banque S.A.

Zawartość

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym serwisie są przeznaczone jedynie do celów informacyjnych i nie stanowią oferty, ani zaproszenia do składania ofert, czy też negocjacji w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, ani nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu warunków sprzedaży konsumenckiej.

Informacji zawartych w serwisie nie należy wykorzystywać w zastępstwie informacji dostępnych w punktach autoryzowanych Partnerów Dacia.

Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych serwisu zostały opracowane na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie publikacji. Z uwagi na powyższe w celu uzyskania informacji aktualnych na dzień przeglądania serwisu zaleca się skontaktowanie z autoryzowanym punktem Partnerów Dacia.

Zasady ponoszenia odpowiedzialności

Właściciel serwisu ponosi odpowiedzialność za treści zamieszone na stronach internetowych serwisu. Niniejszy serwis zawiera odsyłacze (hiperłącza, linki) do stron zewnętrznych, nienależących do właściciela niniejszego serwisu. RCI Banque S.A. oświadcza, iż w momencie zamieszczania linków zewnętrznych w serwisie, nie posiadała żadnych informacji o niezgodnych z prawem treściach zamieszczanych na stronach, do których prowadziły odsyłacze. Z uwagi na fakt, iż strony zewnętrzne tworzone są i administrowane przez osoby trzecie a RCI Banque S.A. nie ma wpływu na ich treść, właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i funkcjonowanie tych stron zewnętrznych, do których prowadzą zamieszczone w niniejszym serwisie linki.

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony wynikające w szczególności z niedokładności, niekompletności lub nieaktualności informacji umieszczonych w serwisie.

Właściciel serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę wykonania stron, błędy, pominięcia lub opóźnienia transmisji danych, wirusy komputerowe lub awarie systemu.

RCI Banque S.A. nie świadczy doradztwa w zakresie podejmowania przez klienta czynności na podstawie uzyskanych w serwisie informacji, ani nie udziela porad i rekomendacji co do podejmowania tych czynności. Osoba korzystająca z informacji zawartych w niniejszym serwisie i podejmująca na ich podstawie jakiekolwiek decyzje czyni to na własne ryzyko.

Pliki cookies

Niniejszy serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do urządzenia końcowego internauty przez serwis internetowy, który internauta odwiedza. `

Celem korzystania niniejszego serwisu z plików cookies jest przede wszystkim:

1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu,
2. tworzenie anonimowych statystyk odwiedzania serwisu,
3. zapamiętanie preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies, tj. modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu. Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.

Prawo autorskie i znaki towarowe

Treść niniejszego serwisu (tekst, zdjęcia, dźwięki, układ strony, elementy graficzne oraz inne informacje) objęta jest ochroną własności przemysłowej i intelektualnej, w tym w szczególności ochroną prawa autorskiego.

Zabronione jest rozpowszechnianie, utrwalanie, modyfikowanie oraz reprodukowanie treści serwisu bez uzyskania zgody RCI Banque S.A.

Korzystanie z treści serwisu (za wyjątkiem przeglądania strony online), w tym jego kopiowanie, jest dozwolone w zakresie własnego użytku osobistego. Każde inne wykorzystanie niniejszej strony bez zgody RCI Banque S.A. jest ściśle zabronione.

Loga oraz znaki graficzne i słowne użyte w niniejszym serwisie są znakami towarowymi podlegającym ochronie prawnej. Chronionymi znakami towarowymi są przede wszystkim znaki słowne i graficzne: RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, RCI Leasing Polska sp. z o.o., Dacia.

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla korzystania z niniejszego serwisu jest prawo polskie.

W przypadku, gdy jakiekolwiek z powyższych postanowień z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostanie uznane, choćby w części za nieważne lub nieskuteczne, w pozostałym zakresie niniejsze postanowienia pozostaną w mocy i będą wywierały skutki prawne.