Kontakt - RCI Banque

KONTAKT

Jeżeli chcesz skorzystać z usług finansowych RCI Banque S.A. Oddział w Polsce lub RCI Leasing Polska Sp. z o.o. skontaktuj się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem Dacii bądź wypełnij formularz kontaktowy w celu uzyskania informacji następnego dnia roboczego.

 

W przypadku pytań dotyczących Twojej już zawartej umowy kredytowej skontaktuj się z:


Departament obsługi klienta - Kredyt

Tel. 22 541 13 85
Fax 22 541 13 01

Aktualną Polisę ubezpieczenia komunikacyjnego prześlij na adres: polisy-kredyty@rcibanque.com
 

W przypadku pytań dotyczących Twojej już zawartej umowy leasingowej skontaktuj się z:


Departament obsługi Klienta - Leasing

Tel. 22 541 13 80
Fax 22 541 13 01

Nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-15.

Recepcja: 22 541 13 00

Aktualną Polisę ubezpieczenia komunikacyjnego prześlij na adres: polisy-leasing@rcibanque.com


RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, POLSKA
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy KRS
KRS 0000430770, NIP 1080013412

RCI Banque S.A.
14 Avenue du Pave Neuf, 93168 Noisy le Grand CEDEX, FRANCJA
Rejestr Handlowy i Spółek w Bobigny, R.C.S. Bobigny B 306 523 358
Kapitał zakładowy 100.000.000,00 EUR, w całości opłacony

RCI Leasing Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, POLSKA
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy KRS
KRS 0000021796, NIP 5212924579
Wysokość kapitału zakładowego: 69.500.000,00 PLN