Kontakt - RCI Banque

KONTAKT

Jeżeli chcesz skorzystać z usług finansowych RCI Banque S.A. Oddział w Polsce lub RCI Leasing Polska Sp. z o.o. skontaktuj się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem Dacii bądź wypełnij formularz kontaktowy w celu uzyskania informacji następnego dnia roboczego.

Departament obsługi klienta - Kredyt

W przypadku pytań dotyczących Twojej już zawartej umowy kredytowej

skontaktuj się z: 

Tel. 22 541 13 85
Fax 22 541 13 01

obslugakredyt@rcibanque.com

Departament obsługi klienta - Leasing

W przypadku pytań dotyczących Twojej już zawartej umowy leasingowej

skontaktuj się z:

Tel. 22 541 13 80
Fax 22 541 13 01

obslugaleasing@rcibanque.com


Nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-17.

Recepcja: 22 541 13 00

Polisy ubezpieczeniowe  

  • Aktualną Polisę ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów w kredycie prześlij na adres: polisy-kredyty@rcibanque.com
  • Aktualną Polisę ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów w leasingu prześlij na adres: polisy-leasing@rcibanque.com
     

RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, POLSKA
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy KRS
KRS 0000430770, NIP 1080013412

RCI Banque S.A.
14 Avenue du Pave Neuf, 93168 Noisy le Grand CEDEX, FRANCJA
Rejestr Handlowy i Spółek w Bobigny, R.C.S. Bobigny B 306 523 358
Kapitał zakładowy 100.000.000,00 EUR, w całości opłacony

RCI Leasing Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, POLSKA
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy KRS
KRS 0000021796, NIP 5212924579
Wysokość kapitału zakładowego: 69.500.000,00 PLN