Poznaj nasz ład korporacyjny - RCI Banque

ŁAD KORPORACYJNY

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to całokształt działań i regulacji w przedsiębiorstwie ukierunkowanych na zapewnienie równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w jego funkcjonowanie (inwestorów, kadry zarządzającej, pracowników i dostawców), zapewniające jego stały i stabilny rozwój.


Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego KNF
Kodeks Etyki Grupy

Strategia podatkowa RCI Leasing 2020

Strategia podatkowa RCI Leasing 2021