Dokumenty - Obsługa leasingów - RCI Leasing

UWAGA NA WYŁUDZENIA: Informujemy, że RCI Banque S.A. nie jest w żaden sposób powiązany z podmiotem podającym się za „RCE Banque S A Oddział w Polsce”, ani nie świadczy usług związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Wszelkie przypadki proponowania jakichkolwiek usług przez podmiot posługujący się oznaczeniem „rcebanque” lub „RCE Banque S A Odział w Polsce” i podający numery ewidencyjne RCI Banque S.A. Oddział w Polsce (w tym NIP, nr REGON, nr KRS) powinny być zgłaszane policji z uwagi na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa oszustwa.”