WAŻNA INFORMACJA
WAŻNA INFORMACJA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z NASZYCH PROGRAMÓW UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH!!!

DRODZY KLIENCI

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną i w trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów, uprzejmie informujemy, iż w programach ubezpieczeń pojazdów Dacia w pakietach importerskich PZU, Ergo Hestia, Allianz jest możliwość zawarcia ubezpieczenia bez konieczności wizyty w SALONIE.

Zapraszamy serdecznie do kontaktów mailowych i telefonicznych z Doradcami Ubezpieczeniowymi z salonów Partnerów Dacia, którzy przygotują i przedstawią Państwu najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia komunikacyjnego i przekażą ją drogą mailową. Po zaakceptowaniu przez Państwa oferty sprzedawca wystawi polisę i prześle dokumenty na wskazany adres mailowy. Płatności za zakupioną polisę można dokonywać za pomocą przelewu.

Adresy mailowe i telefony Partnerów Dacia w Polsce znajdziecie Państwo na stronie www.dacia.pl.

WAŻNA INFORMACJA w sprawie możliwości odroczenia spłaty rat leasingu

SZANOWNI PAŃSTWO,

w związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, RCI Leasing sp. z o.o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów, wprowadziło możliwość odroczenia spłaty rat leasingu. Poniżej znajdą Państwo wzór wniosku o odroczenie spłaty.

WNIOSEK O ODROCZENIE SPŁATY RAT LEASINGU

Prosimy o zapoznanie się z treścią tego dokumentu, a następnie wypełniony i podpisany wniosek proszę przesłać na adres obslugaleasing@rcibanque.comMoże to być skan lub zdjęcie wniosku. Ten adres mailowy znajdziesz także na górze wniosku o odroczenie spłaty.

Tylko podpisane i poprawnie uzupełnione wnioski na wzorze RCI Leasing z wypełnionymi wszystkimi czerwonymi polami będą procedowane. 

Warunkiem odroczenia spłaty jest brak zaległości na rozrachunkach starszych niż kwiecień 2020 i przesłanie poprawnie wypełnionego i podpisanego wniosku. Wnioski złożone do umowy z zaległościami marcowymi i lub starszymi, nie podpisane lub z brakiem wypełnionych wszystkich wymaganych pól nie będą procedowane.

Po rozpatrzeniu wniosku oraz dokonaniu zmian, RCI Leasing sp. z o.o. prześle Państwu nowy harmonogram spłat rat leasingowych na adres mailowy wskazany we wniosku.

Za zmianę harmonogramu spłat z tytułu obecnej sytuacji związanej z koronawirusem nie zostaniecie Państwo obciążeni żadną dodatkową opłatą.

WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ODROCZENIA SPŁATY RAT KREDYTU

SZANOWNI PAŃSTWO,

W związku z obecną sytuacją, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, wprowadził możliwość odroczenia spłaty rat kredytu.

Poniżej znajdą Państwo wzór wniosku o odroczenie spłaty:

WNIOSEK O ODROCZENIE SPŁATY KREDYTU

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią a następnie o przesłanie wypełnionego i podpisanego wniosku na adres obslugakredyt@rcibanque.com. Wniosek może zostać przesłany w formie skanu lub zdjęcia.

Tylko podpisane i poprawnie uzupełnione wnioski na wzorze Banku, z wypełnionymi wszystkimi polami będą procedowane.

Warunkiem odroczenia spłaty jest brak zaległości w płatnościach rat kredytowych oraz przesłanie do Banku poprawnie wypełnionego i podpisanego wniosku.

Wnioski złożone do umowy, na której występują zaległości w spłatach, niepodpisane lub niekompletne nie będą procedowane.

Po rozpatrzeniu wniosku oraz dokonaniu zmian, Bank prześle Państwu nowy harmonogram spłat rat kredytowych na adres mailowy wskazany we wniosku.

Za zmianę harmonogramu spłat z tytułu obecnej sytuacji związanej z koronawirusem nie zostaniecie Państwo obciążeni żadną dodatkową opłatą.

RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.

KOMUNIKAT UBEZPIECZYCIELA METLIFE  DLA KLIENTÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM BEZPIECZNY KREDYT, BEZPIECZNY LEASING, BEZPIECZNY LEASING +

Dzień dobry,

zostań w domu - dzisiaj ma to znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. To są najważniejsze rzeczy w życiu każdego z nas. Dlatego nasi pracownicy pracują zdalnie w swoich domach. Jesteśmy do dyspozycji i załatwiamy w ten sposób wszystkie sprawy naszych klientów. Na bieżąco też odpowiadamy na najczęstsze pytania tutaj. Szczegóły dotyczące obsługi klienta są na naszej stronie www.metlife.pl

Sytuacja związana z koronawirusem nie ma wpływu na wypłacane przez nas świadczenia. Realizujemy i będziemy realizować zobowiązania wobec naszych klientów. W naszych ubezpieczeniach nie ma wykluczenia dotyczącego pandemii.

Prosimy o zdalny kontakt z nami

  • Poprzez portal e-roszczenie, który umożliwia zgłoszenie roszczenie lub uzupełnienie dokumentów do roszczenia.
  • Poprzez formularz kontaktowy. Odpowiadamy na wszelkie pytania. Dodatkowo korzystając z formularza można przesłać wniosek o zmianę w polisie w formie skanu lub zdjęcia.

Życzymy zdrowia i spokoju.

 

W imieniu zespołu MetLife

Mirosław Kisyk, Prezes i Dyrektor Generalny

Agata Lem-Kulig, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Operacyjnego